OĽP 2024

Milé školy, žiacke a pedagogické kruhy,

hlási sa 26. ročník Olympiády ľudských práv a s ním niekoľko noviniek.

Informujeme Vás, že od 19.9.2023 sa spúšťa registrácia na školské kolá 26. ročníka OĽP prostredníctvom EduPage.

Veríme, že túto novinku prijmete aj na tých školách, kde zaznamenávate masovú žiacku účasť na školskom kole.

Čoskoro vystavíme Propozície 26. ročníka OĽP, kde nájdete základné rámce školských, krajských kôl aj celoštátneho kola. Propozície budeme priebežne aktualizovať.

Tešíme sa, že v dňoch 2. – 4.10.2023 sa 6 osobností OĽP zúčastní študijno-poznávacieho pobytu v európskych inštitúciách v Bruseli, čím sa bude realizovať čerpanie hlavnej ceny, ktorú pre predchádzajúci 25. ročník OĽP venovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Sledujete našu stránku, prinesieme ďalšie informácie.

OĽP 2023

Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv na svojom zasadaní 15.6.2023 zhodnotila 25. ročník OĽP a pripravila návrh Propozícií 26. ročníka OĽP (2023/2024), do ktorého Vás už teraz pozývame.

Po vyjasnení otvorených otázok vystavíme všetky potrebné informácie.

Sledujte prosím weby.

Zatiaľ Vám prajeme úspešné zavŕšenie školského roka 2022/2023, maturujúcim aj skvelé vysokoškolské vyhliadky a všetkým vydarené prázdniny.

OĽP 2023

Víťaz anglicky písanej úvahy 25. ročníka OĽP na tému UNIS Vienna Oliver Marek z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch sa 13.6.2023 sťal hosťom Informačnej služby OSN vo Viedni. Absolvoval prehliadku úradu, obed s vedúcim Martinom Nesirkym, stretnutie s Ingrid Ružičkovou zo Stálej misie SR pri OSN vo Viedni. Na prestížne podujatie pozval aj spolužiačku Petru Jančovičovú.

OĽP 2023

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

touto správou oslovujeme tie a tých z Vás, ktoré ste sa na tohtoročnom Celoštátnom kole Olympiády ľudských práv v Omšení zúčastnili workshopu č. 1 s názvom „Súdy a demokracia: Kde sú ľudské práva?“. Organizačný tím workshopu Vás pozýva poskytnúť spätnú väzbu na tento workshop do 22.5.2023 a zároveň Vám ponúka priestor zapojiť sa v prípade záujmu do prípravy krátkej správy, prípadne reflexie z workshopu (v slovenčine a/alebo angličtine) uvedením Vášho mena a kontaktných údajov v príslušnej sekcii formulára spätnej väzby. Tieto správy a reflexie budú po úpravách a v spolupráci s projektovým tímom následne publikované na webovej stránke projektu „Talking Courts (Hovorme o súdoch)„. Vopred ďakujeme a tešíme sa na Vaše príspevky. 

Formulár spätnej väzby 📄